เดอะโคโค่คลินิกเวชกรรม และตรวจรักษาโรคทั่วไป

(The COCO Clinic )

โดยคุณหมอจอยและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 

ยินดีให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวพรรณและความงามแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง เพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดของคุณลูกค้าทุกท่าน เชิญเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวพรรณและความงามกับเราสิคะ

แพทย์หญิง ณัชสนัญ หล่อประดิษฐ์

NATCHASANUN  LORPRADIT, MD

แพทย์หญิง ณัชสนัญ หล่อประดิษฐ์

NATCHASANUN  LORPRADIT, MD

– Faculty of Medicine Chiang Mai University, Thailand
– Medical Council of Thailand
– Royal College of Surgeons of Thailand
– The Thai Association and Academy of Cosmetic Surgery and Medicine
– APACS – Asian Pacific Academy of Cosmetic Surgery (International)
– Certificate of V-FET Cosmetic Surgery
– Certificate of Anti-aging medicine of Mae Fah Luang university
– Certificate of Chelation therapy
– Certificate of Thread rejuvenation training
– Certificate of Advanced technique of Botulinum toxin (botox)
– Ceftificate of New ERA of Dermal Filler in Aesthetics
– Certificate of Misju/Misko minimal invasive scaffolder surgery
– Certificate of Completion for Silhouette soft
– Certificate of Liposuction & Vaser liposelection

โดยคุณหมอจอยและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
ยินดีให้บริารพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวพรรณและความงามแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง เพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน เชิญเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวพรรณและความงามสิคะ

– Faculty of Medicine Chiang Mai University, Thailand
– Medical Council of Thailand
– Royal College of Surgeons of Thailand
– The Thai Association and Academy of Cosmetic Surgery and Medicine
– APACS – Asian Pacific Academy of Cosmetic Surgery (International)
– Certificate of V-FET Cosmetic Surgery
– Certificate of Anti-aging medicine of Mae Fah Luang university
– Certificate of Chelation therapy
– Certificate of Thread rejuvenation training
– Certificate of Advanced technique of Botulinum toxin (botox)
– Ceftificate of New ERA of Dermal Filler in Aesthetics
– Certificate of Misju/Misko minimal invasive scaffolder surgery
– Certificate of Completion for Silhouette soft
– Certificate of Liposuction & Vaser liposelection

Close Menu